วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การเกิดรุ้งกินน้ำ

การเกิดรุ้งกินน้ำ (Rainbow)การเกิดรุ้งกินน้ำ คือ การกระจายแสงและการสะท้อนกลับหมดของแสง แล้วการกระจายแสงและการสะท้อนกลับหมดทำให้เรามองเห็นเสปกตรัมของแสงขาวซึ่งจะเห็นเป็น 7 สี คือม่วง ครามน้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง   
รุ้งเกิดขึ้นได้ 2 สอง แบบคือ
1 รุ้งปฐมภูมิ 2 รุ้งทุติยภูมิ
รุ้งปฐมภูมิ คือ เกิดจากแสงแดดตกกระทบเข้าทางด้านบนของหยดน้ำ และ เมื่อแสงแดดตกกระทบหยดน้ำจะเกิดการหักเหหรือกระจายแสงเป็น 7สีในหยดน้ำ แสงแต่ละสีจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่ผิวด้านในของหยดน้ำ แสงแต่ละสีจะเกิดการหักเหออกจากหยดน้ำ
 รุ้งทุติยภูมิ คือ เกิดจากแสงแดดตกกระทบเข้าทางด้านล่างของหยดน้ำเมื่อแสงแดดตกกระทบหยดน้ำจะเกิดการหักเหหรือการกระจายแสงเป็น7 สีในหยดน้ำ แสงแต่ละสีจะเกิดการสะท้อนกลับหมดครั้งที่1 ที่ผิวด้านใน แสงแต่ละสีจะเกิดการสะท้อนกลับหมดครั้งที่2 ที่ผิวด้านใน แสงแต่ละสีจะเกิดการหักเหออกจากหยดน้ำ
การมองเห็นรุ้งกินน้ำ
  • เราสามารถมองเห็นรุ้งได้ทั้งในเวลาก่อนและหลังฝนตกโดยการหันหลังให้กับดวงอาทิตย์กินน้ำ
  • เราจะมองเห็นรุ้งเป็นส่วนโค้งวงกลมเสมอเพราะ เนื่องจากดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ขนานกับผิวโลกทำให้ละอองน้ำแต่ละที่อยู่บนผิวโค้งเดียวกัน